White Chocolate Wonder-Land 45g x 3 pcs

Giá:

71.200

Mã:

2103
Trọng lượng 45 g
Kích thước 12 × 5 × 1 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng
Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị