White Chocolate Wonder-Land 100g

48.200

Trọng lượng 100 g
Kích thước 17 × 8 × 1 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng
Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị