Special Gourmet Chocolate Heart

Giá:

847.000

Mã:

6208
Trọng lượng 355 g
Kích thước 34 × 22 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị