Socola Trắng 6052 | Bag 150

Giá:

49.200

Mã:

111502W
Trọng lượng 150 g
Kích thước 19 × 12 × 5 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng
Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị