Socola Stick đen 5012 | Bag 150

Giá:

65.700

Mã:

111502S
Trọng lượng 150 g
Kích thước 19 × 12 × 5 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị