Ruby Chocolate | S95

401.000

Trọng lượng 75 g
Kích thước 21 × 10 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng
Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị