Inspiration Chocolate | S95

Giá:

301.000

Mã:

202
Trọng lượng 120 g
Kích thước 21 × 10 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị