Inspiration Chocolate | S245

Giá:

597.000

Mã:

204
Trọng lượng 245 g
Kích thước 25 × 22 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị