Gourmet Chocolate S95 | Classic

Giá:

331.000

Mã:

62042
Trọng lượng 120 g
Kích thước 21 × 10 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị