Gourmet Chocolate S60 | Praline

Giá:

214.000

Mã:

62031
Trọng lượng 60 g
Kích thước 21 × 6 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị