Gourmet Chocolate S245 | Classic

Giá:

707.000

Mã:

62052
Trọng lượng 270 g
Kích thước 25 × 22 × 4 cm
Dạng sản phẩm

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị