Dark Couverture Callet Chocolate | Bag 270

Giá:

109.200

Mã:

112701D
Trọng lượng 270 g
Kích thước 22 × 15 × 6 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Nhân

Vị