Dark Chocolate 60%

Giá:

111.000

Mã:

6103
Trọng lượng 80 g
Kích thước 11 × 11 × 1 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị