Cocoa Powder | Bag 250

Giá:

81.500

Mã:

112501CP
Trọng lượng 250 g
Kích thước 22 × 15 × 6 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị