Cocoa Powder | Bag 135

Giá:

50.500

Mã:

111351CP
Trọng lượng 135 g
Kích thước 19 × 12 × 5 cm
Dạng sản phẩm

Độ đắng

Loại Sô-cô-la

Nhân

Vị