Home » BELCHOLAT TUYỂN DỤNG

BELCHOLAT TUYỂN DỤNG

Thông báo các vị trí hiện đang tuyển dụng tại Belcholat

Kế toán viên

  • bởi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT: – Lập kế hoạch và thực thi thu hồi công nợ, đối chiếu công nợ của từng khách hàng – Kiểm soát giá bán,… Đọc tiếp »Kế toán viên